# قوانین ومقرارت وب سایت کاریابی الکترونیکی آسان جاب ایران

وب سایت کاریابی الکترونیکی آسان جاب ایران با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با هدف تسریع وتسهیل در برقراری ارتباط بین فرصت شغلی ومتقاضی جویای کار، کاهش زمان وهزینه وتامین رضایت کاربران واطلاع رسانی به موقع فرصت های شغلی خدمات خود را منطبق با دستورالعمل صدور مجوز ونحوه فعالیت کاریابی های الکترونیکی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی وقوانین جمهوری اسلامی ایران وقانون حمایت از حقوق مصرف کننده ارائه می دهد.ومتعاقبا کاربران نیز ملزم به رعایت قوانین مرتبط با آنان می باشند.در صورتیکه در قوانین مندرج، رویه ها وسرویس های ویژه خدمات کاریابی آسان جاب ایران تغییراتی حاصل شود در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.استفاده از سایت آسان جاب ایران ، اپلیکیشن وابزار های مرتبط با آن به منزله پذیرش شرایط ، مقررات وتغییرات آتی آن در رویه ها وارایه خدمات می باشد در واقع کاربر موافقت خود را با آن اعلام نموده است.در این صورت هیچ ادعایی مبنی بر عدم مطالعه یا عدم آگاهی شما از این مقررات وتغییرات بعدی آن پذیرفته نمی باشد.توجه نمایید که این مقررات وشرایط ممکن است در هرزمان وبه صلاحدید آسان جاب ایران تغییر یابد.اعمال این تغییرات مستلزم اعلام قبلی به کاربران نخواهد بود وآخرین نسخه این شرایط ومقررات که در وب سایت ارائه شده است صرف نظر از تاریخ دسترسی یا ثبت نام کاربر ، مصداق یافته ولازم الا جرا می باشد.


# تعاریف واصطلاحات

اپلیکیشن : نرم افزار متعلق به موسسه که به منظور ارائه خدمات آسان جاب ایران بر بستر تلفن های همراه به کاربران اعطا می شود.
کاربر : شخص حقیقی یا حقوقی است که از طریق اینترنت به وب سایت ویا اپلیکیشن آسان جاب ایران متصل واز خدمات نرم افزاری آن بهره مند می شود.
حساب کاربری : حسابی است که کاربران برای استفاده از خدمات قابل ارائه در وب سایت واپلیکیشن آسان جاب ایران ایجاد کرده اند.
کارجو : شخصیت حقیقی که با هدف آشنایی با کارفرمایانی که در جستجوی کارمند وهمکار می باشند از خدمات قابل ارائه در وب سایت واپلیکیشن آسان جاب ایران استفاده می کند.
کارفرما : شخصیت حقوقی که با هدف آشنایی با افراد جویای کار از خدمات قابل ارائه در وب سایت واپلیکیشن آسان جاب ایران استفاده می کند.

# شرایط استفاده کاربران

1. کاربران با ثبت نام در آسان جاب ایران وبا هر بار استفاده از خدمات آن می پذیرند که قوانین ومقررات جاری آسان جاب ایران را بطور کامل مطالعه وآن را پذیرفته اند.این قوانین ومقررات ممکن است در طو
2. برای استفاده از خدمات آسان جاب ایران هر کاربر(شخص حقیقی یا حقوقی) باید یک حساب کاربری در وب سایت یا اپلیکیشن ایجاد نماید .
3. کاربران باید اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح وبه روز در وب سایت یا اپلیکیشن وارد کنند.
4. هر کاربر با توجه به به مدارک هویتی تنها می تواند یک حساب کاربری در آسان جاب ایران داشته باشد.در صورتی که مدیر سایت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی حساب های کاربری متعدد وجود دارد مدیر سایت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات وغیر فعال نمودن حساب های کاربری مذکور اقدام نماید.
5. مسئولیت همه فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری در وب سایت واپلیکیشن آسان جاب ایران انجام می شود به عهده کاربران خواهد بود.
6. آسان جاب ایران هیچ قرارداد ، تعهد نامه یا سندی را با کاربران حقیقی یا حقوقی منعقد نمی کند .تحت هیچ عنوان وشرایطی مسئول عملکرد وسوابق گذشته، حال وآینده کاربران خود اعم از کارفرما وکارجو نمی باشد.در صورت شروع همکاری کارفرما وکارجو آسان جاب ایران به هیچ وجه مسئولیتی در قبال عملکرد ورابطه کاربران نسبت به هم ندارد.در این وب سایت کاربران مستقیما با هم تماس می گیرند وهیچ واسطه ای در این میان وجود ندارد لذا کاربران باید خودشان جنبه های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.
7. تمامی کاربران در هنگام استفاده از سایت، از عکس های مناسب وشخصی ومتناسب با قوانین جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند.وکسی حق استفاده از عکس های دیگران را ندارد.

دریافت اپلیکیشن آسان جاب ایران

جستجو برای کار هرگز آسان نیست. حالا شما می توانید کار را با انتظارات شغلی خود مقایسه کنید