حسین علیزاده

فروشنده
 • جنسیت : مرد
 • کد ملی : 2741667330
 • شماره شناسنامه : 166
 • محل تولد : اذربايجان غربي - اروميه - مركزي
 • تاریخ تولد : 1356/10/7
  • وضعیت تاهل : متاهل
  • تعداد فرزند : 2
 • وضعیت خدمت وظیفه : پایان خدمت - -
 • دین : اسلام - شیعه
 • وضعیت ایثارگری : هیچکدام
 • 09051375400
 • استان آذربایجان غربی » شهر ارومیه - اسلام آباد 2 کد پستی : 0
مهارت ها
 • Word ضعیف
 • Excel ضعیف
 • Powerpoint ضعیف
 • تایپ کردن ضعیف
زبان
English
 • مهارت خواندن ضعیف
 • مهارت شنیداری ضعیف
 • مهارت صحبت کردن ضعیف
 • مهارت نگارش ضعیف
سوابق تحصیلی
زیر دیپلم
سوابق شغلی
فروشنده
 • محل اشتغال : فروشنده میوه جات و صنفی جات
 • ایران اذربايجان غربي - ارومیه
 • همکاری : 1385/10/12 - 1398/10/15
بیشتر
 • رسته شغلی : 0
 • مرتبه شغلی : 0
 • نحوه همکاری : 0
 • حقوق دریافتی : 0 تومان
 • حق بیمه تامین اجتماعی : پرداخت نشده
 • مدیر مستقیم :
 • تلفن مدیر مستقیم :
 • علت ترک کار/جابجایی:
 • شرح وظایف اصلی :
دوره ها و گواهینامه ها
افتخارات
تحقیقات و مقالات
پروژه ها
عضویت در مجمع / انجمن